Život s přírodou

Zahrada na divoko

Nejsem zastáncem pečlivě udržovaného trávníku, ba si myslím, že příroda má mít šanci vysvětlit, jak chce v dané lokalitě vypadat.
Zahrada má být prostorem požitku a sklizně, nikoliv přepjatého zápasu s prostředím. Plevelnaté rostliny je potřeba cepovat, ale nikoliv hubit 🙂

Jedině tak můžete na své zahradě pozorovat ježky, ptáky, motýly, včely a čmeláky, sršně, mravence, pavouky a další mnohé živočichy ke zkoumání.

Čím více vzdálíte svou zahradu přirozenému biorytmu, čeká vás opakovaná práce a nebo užití pomocných přípravků. Tak to zkouším více přirozeně s heslem není nutné vyhrát, ale není dobré prohrát. Někdy mám pocit, že už víc vyhrává příroda zpět svůj prostor, ale o to je možné vidět více života…